SKUPINOVÉ PREDNÁŠKY PRE KOLEKTÍVY

Na základe vašich špecifických potrieb či požiadaviek pripravím na mieru viac alebo menej interaktívnu prednášku na rôzne témy zdravia a zdravej výživy. Môže ísť o jednorázovú záležitosť alebo o sériu prednášok. O samostatnú udalosť alebo ako súčasť nejakého vášho eventu. Dajte mi vedieť miesto – či už fyzické alebo on-line. Pre koho bude prednáška organizovaná – vek, vzdelanie a doterajšie znalosti publika, o akú veľkú skupinu ide a aký je cieľ prednášky. Ja sa postarám o to, aby si účastníci odniesli z prednášky užitočné a praktické informácie a vedomosti, ktoré môžu ihneď zaviesť do svojho života a tak vylepšiť jeho kvalitu a svoje zdravie.

Tento typ služby je vhodný napríklad pre zamestnancov korporácií v rámci firemného wellness programu, pre skupiny seniorov, pre školy a ich zamestnancov či rodičov detí, pre fitness centrá, pre rôzne záujmové či networkingové skupiny a kluby, pre športové tábory, ako doplnok k športovým a wellness pobytom a pod.

Hodina: 100 Eur