INDIVIDUÁLNY KOUČING ZDRAVIA

Ako certifikovaný kouč zdravia budem tvojím partnerom a facilitátorom na TVOJEJ ceste za TVOJIMI cieľmi v oblasti zdravého stravovania a zdravého životného štýlu.

Budem ťa podporovať pri plánovaní zmien v TVOJOM správaní na základe TVOJICH vlastných cieľov a v súlade s tvojim zdravotným stavom. Pomôžem ti rozložiť si svoj plán na jednotlivé kroky a budem ťa sprevádzať pri ich dodržiavaní. Všetko pôjde TVOJIM tempom. Dosiahneš SVOJE ciele. Ja ti len ukážem cestu ako sa k nim dostať. Poskytnem ti k tomu vedecky-podložené informácie, pozitívnu podporu a povzbudenie. Budem ťa inšpirovať k nájdeniu a udržaniu si neustálej motivácie. Či je už tvojim cieľom redukcia hmotnosti alebo zdravší život. Nikdy nie je neskoro začať. Naše telo má úžasnú schopnosť sebaliečenia a sebaopravy.

Ty nie si „pokazená“ ako auto. Ja tu nie som preto, aby som ťa „opravila“. Máš všetko čo potrebuješ. Ja ti pomôžem objaviť to.

Hodina (osobne aj on-line): 50 Eur